คุยกันวันละเรื่อง

  • คุยเรื่องปลา ราชาแห่งโปรตีน

    โปรตีนถือเป็นสารอาหารที่เราควรให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก เพราะ 80% ของร่างกายล้วนประกอบไปด้วยโปรตีน ดังนั้น ถ้าหากว่าเราขาดโปรตีนก็จะก่อให้เกิดผลเสียให้แก่ร่างกายอย่างชัดเจน โปรตีนมีดีที่ย่อยง่ายโดยเฉ...

หน้าที่ 19 จาก 19

link วิทยาศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านวิทยาศาสตร์

ดูลิงค์ทั้งหมด

link คณิตศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านคณิตศาสตร์

ดูลิงค์ทั้งหมด
UNESCO Bangkok

ICT in Education newsletter

SEAMEO Congress

Programme with Presentations

Black Ribbon