สมบัติของสารประกอบและธาตุ

 • Category
  เคมี
 • Name
  สมบัติของสารประกอบและธาตุ
 • Description
  สารประกอบที่สำคัญที่จะศึกษาในที่นี้คือ สารประกอบคลอไรด์ และสารประกอบออกไซด์ของธาตุในคาบที่ 2 และคาบที่ 3
 • Created
  วันอังคาร, 03 กุมภาพันธ์ 2558
 • Group admin
  chem03
 
ห้องเรียน
คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
ค้นหา
 • loader
คลับ (Club) ล่าสุด
 • การค้นพบกฎและทฤษฎีทางฟิสิกส์ (Discovery Law and Theory of Physics)
  ฟิสิกส์เป็นการศึกษาปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ โดยพยายามอธิบายปรากฎการณ์ต่างๆ โดยใช้กฎและทฤษฎีที่นักฟิสิกส์สร้างขึ้น กฎและทฤษฎีต่างๆ จะถูกพิสูจน์ด้วยการทดลอง การเข้าใจแนวคิดและที่มาของกฎและทฤษฎีเหล่านั้น จะทำให้เราเข้าใจธรรมชาติมากขึ้น และทำให้เราเข้าใจวิธีคิดของนักฟิสิกส์ด้วย...
 • ความหลากหลายทางชีวภาพ
  สิ่งมีชีวิตมีมากหมายหลายชนิดเเตกต่างกัน ดังนั้นการจัดลำดับสิ่งมีชีวิตในโลกของเราใช้หลักเกณฑ์ใดบ้างมาเรียนรู้กัน
 • What Companies Bangalore Packers Movers Provide
  There are lots of going businesses or maybe removal businesses or perhaps packers as well as movers inside Bangalore, Maharashtra. This sort of firms are encouraging people significantly inside relocation. These are helping those who wish to shift their particular residences as well as offices...
 • ห้องเรียนคณิตศาสตร์ของครูศุภกร
  ห้องเรียนคณิตศาสตร์ของครูศุภกร สอนดี Mathematics rules
 • คลับคนรักคณิต
  คลับคนรักคณิต เนื้อหาและบทเรียน CAI วิชาคณิตศาสตร์ สำหรับผู้ที่นิยมศึกษาผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต พูดคุย และแลกเปลี่ยนกันทุกเรื่องราวที่เกี่ยวกับการคำนวณ เชิญรับชมบทเรียน e-Learning ของคลับนี้ได้ครับ
 • smith mekpiboonwattana
  เรขาคณิตเป็นวิชาด้วยการวัดดิน การคำนวณด้วยเส้น
คนที่ออนไลน์

มี 1379 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

คำถามท้ายบทเรียนที่ 12 Started by chem03 วันพฤหัสบดี, 12 มีนาคม 2558 0 Replies
คำถามท้ายบทเรียนที่ 11 Started by chem03 วันพฤหัสบดี, 12 มีนาคม 2558 0 Replies
คำถามท้ายบทเรียนที่ 10 Started by chem03 วันพฤหัสบดี, 12 มีนาคม 2558 0 Replies
คำถามท้ายบทเรียนที่ 9 Started by chem03 วันพฤหัสบดี, 12 มีนาคม 2558 0 Replies
คำถามท้ายบทเรียนที่ 8 Started by chem03 วันพฤหัสบดี, 12 มีนาคม 2558 0 Replies
คำถามท้ายบทเรียนที่ 7 Started by chem03 วันพฤหัสบดี, 12 มีนาคม 2558 0 Replies
คำถามท้ายบทเรียนที่ 6 Started by chem03 วันศุกร์, 13 กุมภาพันธ์ 2558 0 Replies
คำถามท้ายบทเรียนที่ 5 Started by chem03 วันศุกร์, 13 กุมภาพันธ์ 2558 0 Replies
คำถามท้ายบทเรียนที่ 4 Started by chem03 วันศุกร์, 13 กุมภาพันธ์ 2558 0 Replies
คำถามท้ายบทเรียนที่ 3 Started by chem03 วันศุกร์, 13 กุมภาพันธ์ 2558 0 Replies
View all discussions Displaying 10 of 12 discussions
 1. เกษตรกรรม ใช้กัมมันตรังสีในการ
  1.1 การหาอัตราการดูดซึมปุ๋ยของรากไม้ โดยใช้ฟอสฟอรัส-32 แล้ววัดปริมาณรังสีที่ใบ 
  1.2 การคัดเลือกโคนมโดยใช้  ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ซึ่งมีผลต่อปริมาณน้ำนม
  1.3 รังสีจากธาตุกัมมันตรังสีทำให้พืชกลายพันธุ์ ใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ให้ดีขึ้น เช่น       การคัดพันธุ์ข้าวที่ทนน้ำ ทนศัตรูพืช ให้ผลผลิตเร็วขึ้น 
  1.4 กำจัดแมลงโดยอาบรังสีทำให้แมลงตายเนื่องจากการแตกตัวเป็นไอออนของอะตอม       ในเซลล์หรือหยุดการแพร่พันธุ์ 
  1.5 การถนอมอาหาร โดยรังสีฆ่าแบคทีเรีย เชื้อราและยีสต์

2 การแพทย์ 
2.1 รังสีโคบอลต์ –60 รักษามะเร็งโดยรังสีทำลายเซลล์มะเร็ง 
2.2 ศึกษาการหมุนเวียนของโลหิต ด้วยรังสีจาก  (จากเกลือแกง) หาตำแหน่ง
อุดตันในเส้นเลือด 
2.3 ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ด้วยรังสีจากไอโอดิน-131

3 อุตสาหกรรม
3.1 ควบคุมความหนาของแผ่นโลหะให้สม่ำเสมออย่างต่อเนื่องในกระบวนการผลิตด้วยรังสีเบตา 
3.2 การเชื่อมโลหะ การหารอยรั่วของท่อลำเลียงน้ำมันด้วยรังสีแกมมา ช่วยประหยัด ทั้งเวลา
และแรงงาน

4 การหาอายุวัตถุโบราณและการศึกษาทางธรณีวิทยา ใช้ธาตุกัมมันตรังสีคาร์บอน-14 ซึ่งมี
ครึ่งชีวิต 5760 ปี อัตราส่วนของคาร์บอน-14 ต่อคาร์บอน-12 ในพืชและสัตว์มีค่าคงตัวขณะที่ยัง          มีชีวิตอยู่ ภายหลังสิ่งมีชีวิตตายไป อัตราส่วนนี้จะลดลง นำมาคำนวณหาอายุวัตถุโบราณได้
4.1 เครื่องปั้นดินเผาของบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี คำนวณอายุได้ 6,060 ปีทำให้เราทราบว่า                บ้านเชียงในอดีตเคยเป็นแหล่งอารยธรรมเก่าแก่ของโลก 
4.2. หัวหอกทำด้วยสำริดของบ้านเชียงมีอายุ 5,600 ปี


การใช้พลังงานนิวเคลียร์

โรงงานไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์

ส่วนประกอบของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 
1. แท่งเชื้อเพลิง ใช้ยูเรเนียมหรือพลูโตเนียม 
2. มอเดอเรเตอร์ (Moderator) ใช้น้ำ ช่วยให้นิวตรอนเคลื่อนที่ช้าลง 
3. แท่งควบคุม (Control rod) ควบคุมอัตราการเกิดปฏิกิริยาฟิชชัน ความร้อนจากปฏิกิริยาทำให้น้ำ           เดือดได้ไอน้ำไปหมุนกังหันต่อไปยังเครื่องกำเนิดไฟฟ้า วิธีนี้ใช้ ต้นทุนการผลิตต่ำ           ได้พลังงานปริมาณ มากการขับเคลื่อนเรือดำน้ำ เรือส่งสินค้าทางทะเล ยานอวกาศการผลิต           น้ำจืดจากน้ำทะเล

วันอาทิตย์, 08 มีนาคม 2558 20:48 by chem03
วันอาทิตย์, 08 มีนาคม 2558 20:46 by chem03
วันอาทิตย์, 08 มีนาคม 2558 20:43 by chem03
วันพฤหัสบดี, 05 กุมภาพันธ์ 2558 12:27 by chem03
วันพฤหัสบดี, 05 กุมภาพันธ์ 2558 12:19 by chem03
View all announcements Displaying 12 of 12 announcements

link วิทยาศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านวิทยาศาสตร์

ดูลิงค์ทั้งหมด

link คณิตศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านคณิตศาสตร์

ดูลิงค์ทั้งหมด
UNESCO Bangkok

ICT in Education newsletter

SEAMEO Congress

Programme with Presentations

Black Ribbon