ฟิสิกส์

บทความฟิสิกส์
Field type: maintext can not be used as search filter
 • พิกัดระบบเกาส์

  ตามความเห็นของเกาส์ วิธีเชิงเรขาคณิตและเชิงวิเคราะห์แบบหลายอย่างรวมกันของการจัดการกับปัญหา อาจได้มาในลักษณะดังต่อไปนี้ เรานึกภาพระบบของเส้นโค้งที่ไม่เจาะจง (ดูรูปที่ 4) ที่ถูกเขียนบนพื้นผิวของโต๊ะ เส...

 • คอนตินิวอัมอวกาศ - เวลาของทฤษฏีสัมพัทธภาพพิเศษถือว่าเป็นคอนตินิวอัมระบบยุคลิ

  ตอนนี้เราอยู่ในฐานะที่จะกำหนดความคิดของมินคอฟสกีอย่างถูกต้องมากขึ้น ซึ่งได้พูดอย่างคร่าว ๆ นิดหน่อยเท่านั้นในตอนที่ 17 ตามทฤษฏีสัมพัทธภาพพิเศษมีการให้สิทธิพิเศษกับระบบพิกัดพิกัดบางระบบ สำหรับการอธิบา...

 • พฤติกรรมของนาฬิกาและไม้วัดบนตัววัตถุอ้างอิงที่หมุน

  ก่อนหน้านั้นฉันเจตนาที่จะหลักเลี่ยงการพูดเกี่ยวกับการตีความเชิงฟิสิกส์ ของข้อมูลเชิงอวกาศและเชิงเวลา ในกรณีของทฤษฏีสัมพัทธภาพทั่วไป ผลก็คือฉันมีความผิดเกี่ยวกับความสะเพร่าบางอย่างเกี่ยวกับการปฏิบัติ ...

 • คอนตินิวอัมอวกาศ - เวลา ของทฤษฏีสัมพัทธภาพทั่วไปไม่ใช่คอนตินิวอัมระบบยุคลิด

  ในภาคแรกของหนังสือเล่มนี้ เราสามารถใช้ประโยชน์จากพิกัดอวกาศ - เวลา ซึ่งเรายอมรับการตีความเชิงฟิสิกส์ที่ง่าย ๆ และตรง ๆ และซึ่งตามตอนที่ 26 อาจถูกมองว่าเป็น พิกัดคาร์ทีเซียนสี่ - มิติได้ สิ่งนี้เป็นไป...

 • ความต่อเนื่อง-ความไม่ต่อเนื่อง

  ถ้ากางแผนที่ของเมืองนิวยอร์กและชนบทที่ล้อมรอบออกต่อหน้าเรา เราถามว่าจุดไหนบนแผนที่นี้ที่เราอาจไปถึงได้โดยรถไฟ? หลังจากที่ค้นหาจุดเหล่านี้ในตารางเวลาของการรถไฟแล้ว เราก็เขียนเครื่องหมายลงบนแผนที่ ตอนน...

 • ควอนตัมมูลฐานของสสารและไฟฟ้า

  ในภาพจินตนาการของสสารที่ทฤษฏีจลน์เขียนเป็นรูป ซึ่งธาตุทั้งมวลถูกสร้างขึ้นจากโมเลกุลยกกรณีที่ง่ายที่สุดของธาตุที่เบาที่สุดหรืออีกนัยหนึ่งคือ ไฮโดรเจน ในหน้า 84 เราเห็นได้แล้วว่าการศึกษาเกี่ยวกับการเคล...

 • ความเข้ากันไม่ได้ที่เห็นได้ชัดของกฎของการแพร่กระจายของแสงกับหลักการของสัมพัทธภาพ

  แทบจะไม่มีกฎในฟิสิกส์ที่ง่ายกว่ากฎซึ่งแสงถูกแพร่กระจายในอวกาศที่ว่างเปล่า เด็กทุกคนที่เรียนอยู่รู้หรือเชื่อว่าเขารู้ว่าการแพร่กระจายนี้เกิดขึ้นในแนวตรงด้วยความเร็ว c = 300,000 กม/วินาที อย่างไรก็ตามเ...

 • ว่าด้วยความคิดเกี่ยวกับเวลาในฟิสิกส์

  ฟ้าได้ผ่ารางรถไฟที่อยู่บนคันดินที่รองรับทางรถไฟที่สองตำแหน่งคือ A และ B ที่อยู่ห่างไกลกัน ฉันประกาศยืนยันเพิ่มเติมว่าฟ้าแลบสองครั้งนี้เกิดขึ้นพร้อมกัน ถ้าฉันถามคุณว่ามีความหมายในคำกล่าวนี้หรือไม่ คุณ...

 • การแปลงแบบโลเร็นตซ์

  ผลลัพธ์ของสามตอนสุดท้ายแสดงให้เห็นว่าความเข้ากันไม่ได้ที่ปรากฏชัดของกฎของการแพร่กระจายของแสงกับหลักการของสัมพัทธภาพ (ตอนที่ 7) ได้โดยวิธีการพิจารณาซึ่งได้ขอยืมสมมติฐานที่ชอบด้วยเหตุผลสองข้อจากกลศาสตร...

 • ทฤษฏีสัมพัทธภาพ ตอนที่ 3

  ทฤษฏีเหล่านี้ใช้วิธีการเชิงวิเคราะห์ไม่ใช่สังเคราะห์ องค์ประกอบที่ประกอบเป็นพื้นฐานและจุดเริ่มต้นของพวกมันไม่ได้ถูกสร้างขึ้นอย่างเป็นเรื่องสมมติ แต่เป็นองค์ประกอบที่ค้นพบโดยการทดลองและสังเกต

หน้าที่ 8 จาก 16

link วิทยาศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านวิทยาศาสตร์

ดูลิงค์ทั้งหมด

link คณิตศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านคณิตศาสตร์

ดูลิงค์ทั้งหมด
UNESCO Bangkok

ICT in Education newsletter

SEAMEO Congress

Programme with Presentations

Black Ribbon