ฟิสิกส์

บทความฟิสิกส์
Field type: maintext can not be used as search filter
 • โครงสร้างของอวกาศตามทฤษฏีสัมพัทธภาพทั่วไป

  ตามทฤษฏีสัมพัทธภาพทั่วไป คุณสมบัติเชิงเรขาคณิตของอวกาศไม่ได้เป็นอิสระ แต่มันถูกกำหนดโดยสสาร เราจึงอาจได้ข้อสรุปเกี่ยวกับโครงสร้างเชิงเรขาคณิตของเอกภพได้ เพียงถ้าเราอิงการพิจารณาของเรากับสภาพของสสารที...

 • อวกาศสี่-มิติของมินคอฟสกี

  ผู้ที่ไม่ใช่นักคณิตศาสตร์มีอาการสั่นสะท้านอย่างน่าพิศวง เมื่อเขาได้ยินเรื่อง “สี่ - มิติ” ด้วยความรู้สึกที่ไม่ต่างจากความรู้สึกที่ถูกปลุกให้รับรู้โดยความคิดต่าง ๆ เกี่ยวกับสิ่งที่เกี่ยวกับเวทมนตร์คาถ...

 • การยืนยันเชิงการทดลองของทฤษฏีสัมพัทธภาพทั่วไป

  จากทรรศนะเชิงทฤษฏีที่เป็นระบบ เราอาจจะนึกภาพกระบวนการของวิวัฒนาการของวิทยาศาสตร์ที่ได้มาจากการทดลองและ สังเกตว่าเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องของการชักเหตุผล ทฤษฏีต่างๆ ที่ได้รับการพัฒนาและถูกแสดง ในขอบเข...

 • สนามโน้มถ่วง

  “ถ้าเราหยิบก้อนหินขึ้นมาและปล่อยมันไปด้วย ทำไมมันตกลงสู่พื้นดิน?” คำตอบปกติของคำถามนี้ก็คือ : “เพราะว่าโลกดึงดูดมัน” ฟิสิกส์ยุคใหม่กำหนดคำตอบค่อนข้างต่างออกไปด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ เนื่องจากการศึกษาที...

 • ข้อสรุปสองสามข้อจากหลักการของสัมพัทธภาพชนิดทั่วไป

  การพิจารณาในตอนที่ 20 แสดงให้เห็นว่าหลักการของสัมพัทธภาพชนิดทั่วๆไป ทำให้เราอยู่ในฐานะที่จะได้คุณสมบัติของสนามโน้มถ่วง ด้วยวิธีเชิงทฤษฏีแท้ๆ ยกตัวอย่างเช่น เราลองสมมติว่า เรารู้ “เส้นทาง” เชิงอวกาศ -...

 • พฤติกรรมของไม้วัดและนาฬิกาที่กำลังเคลื่อนที่

  ฉันวางไม้เมตรในแกน -x’ ของ K’ ในลักษณะที่ปลายข้างหนึ่ง (จุดเริ่มต้น) ตรงกันกับจุด x’ = 0 ในขณะที่อีกปลายหนึ่ง (ปลายของไม้วัด) ตรงกันกับจุด x’ = 1 ความยาวของไม้เมตรสัมพัทธ์กับระบบ K เป็นเท่าไร? เพื่อท...

 • ทฤษฏีบทเกี่ยวกับการบวกของความเร็วกับการทดลองของฟีโซ

  ตอนนี้ในทางปฏิบัติ เราสามารถเคลื่อนนาฬิกาและไม้วัดได้ ด้วยความเร็วที่น้อยถ้าเทียบกับความเร็วของแสงเท่านั้น; ด้วยเหตุนี้เราจะแทบจะไม่สามารถเปรียบเทียบผลลัพธ์ของตอนก่อนหน้านี้กับความเป็นจริงได้โดยตรง แ...

 • ปัญหาเชิงจักรวาลของทฤษฏีของนิวตัน

  นอกจากปัญหาที่ได้พูดถึงในตอนที่ 21 มีปัญหาพื้นฐานที่สองมาพร้อมกับกลศาสตร์ท้องฟ้าแบบฉบับ ซึ่งเท่าที่ฉันทราบ นักดาราศาสตร์ชื่อ ซีลิเกอร์ (Seeliger) ได้พูดถึงเป็นครั้งแรกในรายละเอียด: ถ้าเราคิดหนักเกี่ย...

 • คอนตินิวอัมระบบยุคลิด และนอกระบบยุคลิด

  ถ้ากางหน้าที่มีสองมิติของโต๊ะหินอ่อนตรงหน้าฉัน ฉันอาจไปจากจุดใดๆจุดหนึ่ง บนโต๊ะตัวนี้ไปยังจุดอื่น ๆ โดยเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องจากจุดหนึ่งไปยังจุด “ที่อยู่ใกล้เคียง” และทำกระบวนการนี้ซ้ำหลายครั้ง (มากๆ)...

 • ความเป็นไปได้ของเอกภพ“ที่มีขอบเขตจำกัด”และแต่ขณะเดียวกัน“ไม่มีขอบเขต”

  แต่การคาดเดาเกี่ยวกับโครงสร้างของเอกภพเคลื่อนไปในอีกทิศทางหนึ่งโดยสิ้นเชิงด้วย การพัฒนาของเรขาคณิตนอกระบบยุคลิดได้นำไปสู่การยอมรับข้อเท็จจริงที่ว่า เราอาจสงสัยในการไม่มีขอบเขตของอวกาศของเราได้โดยไม่เ...

หน้าที่ 7 จาก 16

link วิทยาศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านวิทยาศาสตร์

ดูลิงค์ทั้งหมด

link คณิตศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านคณิตศาสตร์

ดูลิงค์ทั้งหมด
UNESCO Bangkok

ICT in Education newsletter

SEAMEO Congress

Programme with Presentations

Black Ribbon