ฟิสิกส์

บทความฟิสิกส์
Field type: maintext can not be used as search filter
 • หลักสำคัญของฟิสิกส์เชิงทฤษฎี ตอนที่ 1

  วิทยาศาสตร์ คือ ความพยายามที่จะทำให้ความหลากหลายที่ยุ่งเหยิงของประสบการณ์เชิงประสาทสัมผัสของเราสอดคล้องกับระบบความคิดที่เป็นแบบเดียวอย่างมีตรรกะ

 • เมื่อน้ำท่วม ก็ใช้น้ำกั้น

  “น้องโฟม” นางสาวกฤษฎี เทศประพีป์ เมื่อน้ำท่วม ก็ใช้น้ำกั้น “น้ำกันน้ำ” เป็นแนวคิดหนึ่งที่เกิดขึ้นมาเพื่อใช้ป้องกันปัญหาน้ำท่วม สันนิษฐานว่าน่าจะมีที่มาที่ไปจากสำนวนไทยที่ว่า “เกลือจิ้มเกลือ” นั่นก็คื...

 • ทฤษฏีสัมพัทธภาพ...ตอนที่ 2

  E = mc 2 เพื่อที่จะเข้าใจกฏของความสมมูลของมวลและพลังงานเราจะต้องย้อนกลับไปที่หลักการการอนุรักษ์ หรือหลักการ “ความสมดุล” สองหลักการ ซึ่งไม่ขึ้นต่อกันที่มีฐานะสูงส่งในฟิสิกส์ก่อนสัมพัทธภาพ พวกนี้คือหลั...

 • ทฤษฏีสัมพัทธภาพ...ตอนที่ 1

  คณิตศาสตร์เป็นเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของ แนวคิดต่างๆกับกันและกันโดยเฉพาะโดยไม่มีการพิจารณาความสัมพันธ์ของพวกมันกับประสบการณ์ฟิสิกส์ด้วยเช่นกันเป็นเรื่องเกี่ยวกับแนวคิดเชิงคณิตศาสตร์ แต่ว่าแนวคิดเ...

 • หลักการของสัมพัทธภาพ (ในความหมายที่จำกัด)

  เพื่อให้ได้ความชัดเจนมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เราลองกลับไปที่ตัวอย่างของเราเกี่ยวกับตู้รถโดยสารในขบวนรถไฟที่ถูกสมมติให้กำลังเดินทางอย่างสม่ำเสมอ เราเรียกการเคลื่อนที่ของมันว่า การเลื่อนที่ (translatio...

 • อวกาศสี่ - มิติของมินคอฟสกี (“โลก”)

  เราอาจอธิบายลักษณะการแปลงแบบโลเร็นตซ์ได้ง่ายมากขึ้นไปอีก ถ้าเรานำจินตภาพ มาใช้แทนที่ t ซึ่งเป็นตัวแปร - เวลา ถ้าตามนี้เราใช้ x 1 = x x 2 = y x 3 = z x 4 = และในทำนองเดียวกัน สำหรับระบบที่ได้รับการเน้...

 • วิธีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับความโน้มถ่วงบนพื้นฐานของหลักการของสัมพัทธภาพชนิดทั่วไป

  ถ้าผู้อ่านได้ติดตามการพิจารณาก่อนหน้านี้ของเราทั้งหมด เขาจะไม่มีความยากลำบากอีกเลยในการเข้าใจวิธีการที่นำไปสู่วิธีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับความโน้มถ่วง เราเริ่มต้นจากการพิจารณาเกี่ยวกับขอบเขตระบบกาลิเลอี ...

 • ประสบการณ์และทฤษฏีสัมพัทธภาพพิเศษ

  ประสบการณ์ยืนยันทฤษฏีสัมพัทธภาพพิเศษแค่ไหน? คำถามนี้ตอบไม่ได้ง่าย ๆ ด้วยเหตุผลที่ได้พูดไปแล้วเกี่ยวกับการทดลองพื้นฐานของฟิโซ ทฤษฏีสัมพัทธภาพพิเศษก่อรูปขึ้นมาจากทฤษฏีเกี่ยวกับปรากฎการณ์เชิงแม่ เหล็กไฟ...

 • ในแง่มุมไหนที่รากฐานของกลศาสตร์แบบฉบับและของทฤษฏีสัมพัทธภาพพิเศษไม่น่าพอใจ?

  เราได้กล่าวไปสองสามครั้งแล้วว่า กลศาสตร์แบบฉบับเริ่มต้นจากกฎต่อไปนี้ : อนุภาควัตถุที่อยู่ห่างไกลจากอนุภาควัตถุอื่น ๆ พอเคลื่อนที่อย่างสม่ำเสมอในแนวตรงต่อไป หรืออยู่ในสภาพของการนิ่งต่อไป เราได้ย้ำหลาย...

 • การกำหนดที่ถูกต้องของหลักการของสัมพัทธภาพชนิดทั่วไป

  ตอนนี้เราอยู่ในฐานะที่จะแทนการกำหนดชั่วคราว หลักการของสัมพัทธภาพชนิดทั่วไปที่ ได้ในตอนที่ 18 โดยการกำหนดที่ถูกต้อง รูปแบบที่ใช้ตรงนั้น “ตัววัตถุอ้างอิงทั้งมวล K ; K’ และตัววัตถุอื่น ๆ เหมือนกันสำหรับ...

หน้าที่ 6 จาก 16

link วิทยาศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านวิทยาศาสตร์

ดูลิงค์ทั้งหมด

link คณิตศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านคณิตศาสตร์

ดูลิงค์ทั้งหมด
UNESCO Bangkok

ICT in Education newsletter

SEAMEO Congress

Programme with Presentations

Black Ribbon