School :: ห้องเรียนออนไลน์สไตล์เด็กมีความคิด :)

บทนำ
อังคาร, 02 พฤศจิกายน 2010
ที่ขอบชายแดนทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ติดกับ ประเทศฝรั่งเศส มีเมืองเล็กๆ เมืองหนึ่ง ชื่อ Meyrin (อ่านว่า  เมย์ฮัง ตามภาษาฝรั่งเศส) เมืองนี้มีพื้นที่บนผืนดินส่วนใหญ่ใช้สำหรับทำเกษตรกรรม เช่นไร่องุ่น แปลงผัก แปลงดอกไม้ บางส่วนเป็นพื้นที่อยู่อาศัยของชาวสวิส ที่เดินทางเข้าไปทำงานในตัวเมือง Geneva เมืองที่เป็นศูนย์รวมขององค์กรระดับนานาชาติหลายองค์กร ที่ห่างออกไปไม่ถึงครึ่งชั่วโมง
ข้ามขอบชายแดนไปยังดินแดนของประเทศฝรั่งเศสติดกับเมือง เมย์ฮัง เป็นเมืองเล็กๆ ชื่อ Saint Genis-Pouilly (แซงเจนีร์ ปูลลี่) เมืองที่ประกอบไปด้วยบ้านหลังเล็กๆ เรียงตัวกันเป็นแนวตามเชิงเขาของเทือกเขา Jura (ยูรา) เมืองเล็กๆ ทั้งสองแห่ง ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรม หรือ ตึกสูงระฟ้า ไม่มีทางด่วน หรือรถบรรทุกวิ่งกันขวักไขว่ มีแต่รถเล็กๆ วิ่งกันบางตา มีรถจักรยานที่ชาวบ้าน และผู้อยู่อาศัยปั่นไปทำงาน หรือไปจับจ่ายซื้อข้าวของที่ตลาด เมืองทั้งสองเมืองจึงค่อนข้างเงียบสงบ ชาวบ้านใช้ชีวิตที่เรียบง่ายตามธรรมชาติ

ภาพความสงบ และวิถีชีวิตที่เรียบง่าย ใกล้ชิดกับธรรมชาติของชาวบ้านในสองเมืองเล็กๆ นี้ ช่างต่างกันอย่างสิ้นเชิง กับสิ่งที่เกิดขึ้น ภายใต้พื้นดิน ลึกลงไปกว่า 100 เมตรของตัวเมือง ซึ่งเป็นที่ตั้งของเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ขนาดใหญ่ ที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย ซับซ้อน และมีรูปทรงเป็นวงแหวนขนาดใหญ่ด้วยเส้นรอบวงกว่า 27 กิโลเมตร เครื่องมือขนาดมหึมาดังกล่าวมีชื่อว่า Large Hadron Collider หรือเรียกสั้นๆ ว่า LHC เป็นเครื่องสำหรับเร่งอนุภาค (particle accelerator) ที่นักวิทยาศาสตร์ใช้ในการศึกษาองค์ประกอบขั้นพื้นฐานของจักรวาล

CERN aerial view

ภาพที่ 1 ภาพถ่ายจากอากาศแสดงบริเวณชายแดนประเทศฝรั่งเศสกับสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถาบันวิจัย
CERN และเครื่องเร่งอนุภาค Large Hadron Collider (ที่มา: http://cern.ch)

ที่สภาวะการทดลองของเครื่อง LHC ภายในตัวท่อเร่งอนุภาคจำต้องมีความดันต่ำกว่า  10-13 atm ซึ่งเปรียบได้ประมาณความดันที่ต่ำกว่าความดันที่พื้นผิวดวงจันทร์ถึง 10 เท่า ตามตัวท่อของ LHC มีแม่เหล็กที่ต้องถูกหล่อเย็นให้มีอุณหภูมิต่ำกว่า -271 องศาสเซลเซียส พร้อมจะให้สนามแม่เหล็กขนาดกว่า 8 Tesla หรือประมาณ 100,000 เท่าของสนามแม่เหล็กโลก เพื่อเป็นการบังคับให้อนุภาคที่วิ่งด้วยความเร็วกว่า 99.9999991 % ของความเร็วแสงให้โค้งเป็นวง และวนรอบท่อของ LHC ก่อนจะมาชนกันที่พลังงานสูงก่อให้เกิด สภาวะใกล้เคียงกันกับห้วงเวลาเศษเสี้ยววินาทีหลังจากการก่อกำเนิดจักรวาล (Big Bang) ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถศึกษาสมบัติและธรรมชาติขององค์ประกอบขั้นพื้นฐานที่สุดของจักรวาล ขยายขอบเขตความรู้ของมนุษยชาติให้กว้างไกลออกไป

งานค้นคว้าวิจัยที่ LHC เป็นงานวิจัยสาขาหนึ่งในสาขาฟิสิกส์ มีชื่อเรียกว่า "ฟิสิกส์อนุภาค" (Particle Physics) และนักฟิสิกส์ที่เป็นคนทำงานวิจัยด้านนี้ได้ชื่อว่า "นักฟิสิกส์อนุภาค" (Particle Physicists)


Login Form

Support center

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

  • Tel: 0-2392-4021
  • Fax: 0-2381-0750
  • Email: contact@ipst.ac.th
  • Website: www.ipst.ac.th