คอมพิวเตอร์

บทความคอมพิวเตอร์
Field type: maintext can not be used as search filter
 • Knowledge Workers แรงงานในยุค Knowledge Economy

  ในการบรรยายของผมในวันแรกของวิชา Management Information Systems ของหลักสูตร MBA... ท่านจะยอมปรับเปลี่ยนตัวเองหรือท่านจะยอมตายจากไปกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสิ่งแวดล้อมที่กำลังเกิดขึ้น

 • WiMax : Worldwide Interoperability for Microwave Access

  WiMax Technology WiMax Technology เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ได้ถือกำเนิดขึ้นเป็น โครงข่ายสื่อสารที่โยงใยผู้คนทั่วโลกเข้าไว้ด้วยกัน การสื่อสารไร้สายความเร็วสูงที่ครอบคลุมพื้นที่ได้ถูก วิวัฒนาการขึ้น ให้ผู...

 • Cluster Computing System

  การใช้งานระบบ Cluster Computing ระบบคลัสเตอร์ หรือคลัสเตอริ่ง เป็นการเชื่อมต่อระบบการทำงานของกลุ่มคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกันภายใต้ระบบเครือข่ายความเร็วสูง มีความสามารถในการกระจายงานที่ทำไปยังเครื่อง ภายใ...

 • XML ภาษาสำหรับพัฒนาข้อมูลข่าวสาร

  XML คืออะไร บทคัดย่อ นับแต่ web page ที่เขียนด้วยภาษา HTML เริ่มมีการพัฒนามาตั้งแต่ปี ค.ศ.1991 ได้มีการใช้งานกันอย่างกว้างขวางและแพร่หลายจนทำให้มี web page จำนวนมากมายมหาศาล แต่ด้วยข้อจำกัดและข้อด้อย...

 • เทคโนโลยีการประมวลผลแบบกระจาย (Distributed Computing)

  ระบบประมวลผลข้อมูล ดังที่เราทราบกันดีแล้วว่า สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่นอกเหนือจากการถูกกำหนดให้มีหน้าที่ รับข้อมูลเข้า และการนำผลลัพธ์ออกมาแสดงแล้ว การดำเนินการในการประมวลผลนับเป็นส่วนสำคัญที่จะนำข...

 • ปัญญาประดิษฐ์

  มุมมองเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ของคนทั่วไปเป็นภาพจินตนาการที่ฉายให้เห็นถึงความฉลาดล้ำของสิ่งประดิษฐ์ที่ไม่มีชีวิตในโลกอนาคตที่ดูประหนึ่งคล้ายจะมีชีวิต มีความรู้สึกนึกคิดเฉกเช่นเดียวกับมนุษย์ มีภาพยนตร์-น...

 • ประหยัดโดยใช้ฮาร์ดดิสก์ให้คุ้มค่า

  อยาก ให้เครื่องทำงาน รวดเร็วทันใจคุณต้องมีที่ว่างในฮาร์ดดิสก์เยอะๆ เพราะวินโดวส์ต้องการทดข้อมูลจากหน่วยความจำลงฮาร์ดดิสก์เป็นระยะๆ ถ้าไดร์ฟซีมีที่ว่างเหลือนิดเดียวคงไม่สวยแน่ ช่วงเงินฝืดแบบนี้อย่าเพิ...

 • สร้างความเป็นส่วนตัวในการใช้งานคอมพิวเตอร์

  คอมพิวเตอร์ถือเป็นอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำ วันของคนเรา คอมพิวเตอร์เป็นที่เก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ทั้งที่เป็นข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส่วนตัว และในสภาพการใช้งานจริง โดยปกติแล้ว...

 • สร้างการ์ตูนแอนิเมชั่นแบบกันเองด้วยโปรแกรมแฟลช

  Flash เป็นโปรแกรมที่นิยมนำไปสร้างสรรค์ผลงานในด้าน Multimedia เช่น เว็บไซต์ เกม การนำเสนอผลงานเดิมที่โปรแกรม Flash ไม่ได้เป็นโปรแกรมสำหรับทำการ์ตูนโดยเฉพาะ แต่เราสามารถนำมาประยุกต์สร้างการ์ตูน 2 มิติ ...

 • เปิดโลก IT Certificate วัดความสามารถบุคลากรไอที

  ประกาศนียบัตรในผลิตภัณฑ์ต่างๆ นั้น เป็นเสมือนสิ่งที่รับรองบุคคลว่า บุคคลที่ได้รับประกาศนียบัตรนั้นมีความรู้ความชำนาญในเรื่องของ ผลิตภัณฑ์นั้น สามารถที่จะทำงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์นั้นได้อย่างมีปร...

หน้าที่ 8 จาก 12

link วิทยาศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านวิทยาศาสตร์

ดูลิงค์ทั้งหมด

link คณิตศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านคณิตศาสตร์

ดูลิงค์ทั้งหมด
UNESCO Bangkok

ICT in Education newsletter

SEAMEO Congress

Programme with Presentations

Black Ribbon