คอมพิวเตอร์

บทความคอมพิวเตอร์
Field type: maintext can not be used as search filter
 • การติดต่อสื่อสารครบวงจร (Unified Communication)ตอนที่ 1

  ในการดำเนินธุรกิจ การติดต่อสื่อสารเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญมากเพราะในการดำเนินธุรกิจจำเป็นต้องมีการประสานงานกันระหว่างฝ่ายต่างๆ การติดต่อสื่อสารในปัจจุบันเป็นการติดต่อสื่อสารผ่านอุปกรณ์สื่อสารที่หลากห...

 • QR Code

  บาร์โค้ดนั้นในปัจจุบันเป็นที่นิยมมาก ในธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ เป็นเพราะ ความรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ เพราะเพียงแค่สแกนเท่านั้น

 • ปล้นธนาคารผ่านอินเทอร์เน็ต ตอนที่ 2

  ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ซึ่งความเจริญก้าวหน้าเหล่านี้มีทั้งคนที่นำเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์และอีกทางก่อผลเสียให้แก่ผู้อื่น มาดูกันว่าเราจะป้องกันได้อย่างไร

 • ปล้นธนาคารผ่านอินเทอร์เน็ต ตอนที่ 1

  ในยุคปัจจุบันนี้ได้มีความเจริญก้าวหน้าในเรื่องของเทคโนโลยี ซึ่งความเจริญก้าวหน้าเหล่านี้มีทั้งคนที่นำเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ในแนวทางที่ดี หรือใช้ในทางก่อผลเสียให้แก่ผู้อื่น หรือที่เรียกว่า อาชญากรรมทาง...

 • การบริหารธุรกิจโทรคมนาคมตอน“ การผสมผสานและบูรณาการเทคโนโลยี ”

  การผสมผสานและบูรณาการเทคโนโลยีที่สามารถพัฒนาต่อยอดไปได้ ทำให้เกิดการสร้างสรรค์ การบริการใหม่ๆ เข้าสู่ตลาด เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดและผู้บริโภค

 • การบริหารธุรกิจโทรคมนาคม ตอน“ สามมิติของการสรรค์สร้างการให้บริการ ”

  วิวัฒนาการของการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อไปสู่ช่องทางแห่งการสื่อสารเพื่อการสร้างบริการใหม่ๆ แบ่งเป็นสองช่องทางที่มีความแตกต่างกัน

 • BWA และ WiMAX

  ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านวิทยุสื่อสารบรอดแบนด์ได้ถูกพัฒนาอย่างรวดเร็วและมีการใช้งานที่สูงมากในปัจจุบันและมีแนวโน้มที่จะมีอัตราการใช้งานที่สูงมากในอนาคต

 • การบริหารคลื่นความถี่ ตอน การเปลี่ยนกระบวนทัศน์การบริหารคลื่นความถี่

  คลื่นความถี่วิทยุเป็นทรัพยากรที่ถูกนำมาใช้งานมากขึ้นทุกขณะในหลากหลายบริการด้านสื่อสารโทรคมนาคม โดยในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ

 • องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่

  การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแบบมีอัตราเร่งของสิ่งแวดล้อม ซึ่งเกิดจากการพัฒนาอย่างรวดเร็วของคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ท ทำให้ความรู้ต่างๆ ทุกแขนงเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวในทุกๆปี จึงทำให้ประเทศต้องมีขีดความสาม...

 • เทคโนโลยีในยุคโลกาภิวัฒน์

  โลกเราในปัจจุบันนี้เป็นยุคโลกาภิวัฒน์ ซึ่งก็คือสังคมที่เต็มไปด้วยข้อมูล และข่าวสาร และเป็นยุคที่เป็นโลกของการติดต่อสื่อสารที่ไร้พรมแดน ทั้งนี้เพราะเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารมีความทันสมัย

หน้าที่ 7 จาก 12

link วิทยาศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านวิทยาศาสตร์

ดูลิงค์ทั้งหมด

link คณิตศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านคณิตศาสตร์

ดูลิงค์ทั้งหมด
UNESCO Bangkok

ICT in Education newsletter

SEAMEO Congress

Programme with Presentations

Black Ribbon