คอมพิวเตอร์

บทความคอมพิวเตอร์
Field type: maintext can not be used as search filter
 • สังคมเครือข่าย Social Network ตอนที่1

  หากลองพิจารณาตาม พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2525 อธิบายว่า สังคม คือ คนจำนวนหนึ่งที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันตามระเบียบกฎเกณฑ์ โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญร่วมกัน

 • การบริหารความถี่ จากอดีตสู่อนาคต (Spectrum Management… From the Past to the Future)

  การเติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องของโครงข่ายโทรเลขเป็นผลให้ประเทศในยุโรปตกลงที่จะร่วมกันพัฒนากรอบความตกลงในเรื่องของการเชื่อมต่อโครงข่ายระหว่างประเทศ

 • การปฏิวัติสื่อ (Media Revolution)ตอนที่ 2

  อินเทอร์เน็ตกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผู้คนในปัจจุบันก็ว่าได้ จากรูปแบบการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปวิถีชีวิตของคนในสังคมที่เร่งรีบมากขึ้น

 • การปฏิวัติสื่อ (Media Revolution)ตอนที่ 1

  ในยุคปัจจุบัน คงปฏิเสธไม่ได้ว่าอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในการดำเนินชีวิตของผู้คน อาจกล่าวได้ว่าอินเทอร์เน็ตกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผู้คนในปัจจุบันก็ว่าได้

 • เว็บช่วยสอน2

  ...เว็บช่วยสอน... ชัยวุฒิ เลิศวนสิริวรรณ Photo Galleries: Science and Space http://photography.nationalgeographic.com/photography/photogalleries/science-space เป็นเว็บไซต์ของ National Geographic Soci...

 • วีดิโอและหนังสั้น: สื่อทางเลือกในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ที่หาได้ฟรีจากอินเทอร์เน็ต

  วีดิโอและหนังสั้น : สื่อทางเลือกในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ ที่หาได้ฟรีจากอินเทอร์เน็ต สุทธิพงษ์ พงษ์วร ปัจจุบันนี้ สื่อการเรียนการสอนที่ถูกนำมาใช้ในชั้นเรียนมีความหลากหลายมากขึ้นทั้งรูปแบบและวิธีการใช้ ซ...

 • เว็บช่วยสอน9

  ...เว็บช่วยสอน.. ชัยวุฒิ เลิศวนสิธิวรรณ/ดร.นักวิชาการ โครงการส่งเสริมการใช้ ICT สสวท. t; SciBoard http://sciboard.louisville.edu/ เป็นเว็บไซต์ของคณะวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยหลุยส์วิลล์ ...

 • การติดต่อสื่อสารครบวงจร (Unified Communication)ตอนที่จบ

  มาดูบทสรุปของการติดต่อสื่อสารครบวงจร (Unified Communication)กัน และบริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลก

 • การติดต่อสื่อสารครบวงจร (Unified Communication)ตอนที่ 3

  ในตอนที่3 นี้ เราจะกล่าวถึงกระบวนการทำงานทำให้การติดต่อสื่อสารแบบครบวงจรช่วยเพิ่มศักยภาพในการทำงาน สร้างคุณค่าให้กับองค์กรและเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 • การติดต่อสื่อสารครบวงจร (Unified Communication)ตอนที่ 2

  ในตอนนี้จะกล่าวถึงความสำคัญของการสื่อสารทุกชนิดก็คือการขจัดอุปสรรคในการติดต่อกัน ในสมัยก่อนการเกิดขึ้นของโทรศัพท์ช่วยลดอุปสรรคทางด้านระยะทางและเวลา

หน้าที่ 6 จาก 12

link วิทยาศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านวิทยาศาสตร์

ดูลิงค์ทั้งหมด

link คณิตศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านคณิตศาสตร์

ดูลิงค์ทั้งหมด
UNESCO Bangkok

ICT in Education newsletter

SEAMEO Congress

Programme with Presentations

Black Ribbon