คอมพิวเตอร์

บทความคอมพิวเตอร์
Field type: maintext can not be used as search filter
 • “SHIFT” แป้นลัดมหัศจรรย์ของ GSP: ตอน อวดผลงานผ่าน www

  “ SHIFT ” แป้นลัดมหัศจรรย์ของ GSP: ตอน อวดผลงานผ่าน www โดย นายอลงกต ใหม่ด้วง นักวิชาการ โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน e-mail: amaid@ipst.ac.th ยุคสมัยนี้เป็นยุคแห่งเทคโนโ...

 • เว็บช่วยสอน5

  ...เว็บช่วยสอน... ชัยวุฒิ เลิศวนสิริวรรณ Climate Change Kids Site http://epa.gov/climatechange/kids/index.html หน่วยงานด้านการป้องกันสิ่งแวดล้อม (Environmental Protection Agency) ประเทศสหรัฐอเมริกา พ...

 • สื่อดิจิทัลเพื่อครู สื่อการเรียนรู้เพื่อเด็ก (การปฏิสนธิซ้อน)

  ...การปฏิสน ธิซ้อน สื่อดิจิทัลเพื่อครู สื่อการเรียนรู้เพื่อเด็ก... สติยา ลังการพินธิ์ สสวท. พัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง และหลากหลาย นอกจากสื...

 • เว็บช่วยสอน1

  ชัยวุฒิ เลิศวนสิริวรรณ The Science Explorer http://www.exploratorium.edu/science_explorer/index.html องค์กรไม่หวังผลกำไรในประเทศสหรัฐอเมริกาชื่อ Exploratorium พัฒนาเว็บไซต์นี้ขึ้น โดยนำเสนอกิจกรรมการ...

 • พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ทางการศึกษา ด้วยการเชื่อมโยงสู่เว็บท่า สสวท.

  พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ทางการศึกษา ด้วยการเชื่อมโยงสู่ เว็บท่า สสวท. ภากร กุลศุภกร ในปัจจุบัน เว็บไซต์ ได้เข้ามามีบทบาทต่อการศึกษามากขึ้น ทำให้รูปแบบการศึกษาและกระบวนการเรียนการสอนต้องมีการเปลี่ยนแปลงต...

 • เว็บช่วยสอน4

  ...เว็บช่วยสอน... ชัยวุฒิ เลิศวนสิธิวรรณ Access Excellence http://www.accessexcellence.org/ เป็นเว็บไซต์ของพิพิธภัณฑ์สุขภาพแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่นำเสนอเรื่องราวหลากหลายทางด้านสุขภาพและวิทยาศ...

 • เว็บช่วยสอน3

  เว็บช่วยสอน ชัยวุฒิ เลิศวนสิริวรรณ Blue Web’ n http://www.kn.pacbell.com/wired/bluewebn/ บริษัท AT&T แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดทำ Blue Web’ n เป็นห้องสมุดออนไลน์ซึ่งรวบรวมเว็บไซต์ทางการศึกษาที่โดด...

 • สังคมเครือข่าย Social Network ตอนจบ

  สำหรับ Trend ของเทคโนโลยีในอนาคตนั้น จะเป็นรูปแบบใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา ซึ่งระบบเองก็จะถูกออกแบบมาให้ตอบรับกับรูปแบบการใช้งานในอนาคตบ้างแล้ว

 • สังคมเครือข่าย Social Network ตอนที่3

  สังคมเครือข่ายนี้มีทั้งคุณและโทษอยู่ที่การนำไปใช้ ซึ่งผู้ให้บริการเองก็คงต้องมองให้เห็นถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการมีสังคมดังกล่าวเกิดขึ้นว่ามีอะไรบ้าง

 • สังคมเครือข่าย Social Network ตอนที่2

  ในปัจจุบัน เราคงพบเห็นสังคมเครือข่าย กันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น MySpace, Hi5, หรือFacebook ซึ่งสังคมประเภทนี้ เราเรียกอีกอย่างหนึ่งได้ว่า สังคมเสมือน

หน้าที่ 5 จาก 12

link วิทยาศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านวิทยาศาสตร์

ดูลิงค์ทั้งหมด

link คณิตศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านคณิตศาสตร์

ดูลิงค์ทั้งหมด
UNESCO Bangkok

ICT in Education newsletter

SEAMEO Congress

Programme with Presentations

Black Ribbon