คอมพิวเตอร์

บทความคอมพิวเตอร์
Field type: maintext can not be used as search filter
 • โทรคมนาคมกับการปฏิวัติสื่อโฆษณา

  สิ่งพิมพ์ถือเป็นจุดเริ่มต้นของรูปแบบในการทำ Mass Media หรือแม้แต่การโฆษณาที่มีการพัฒนาเพิ่มขึ้น จนปัจจุบันที่เป็นยุคดิจิตอลก็ไม่ได้รับการส่งเสริมโฆษณาผ่านทางนี้มากนัก จนอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่การ...

 • คลังข้อมูล (Data Warehouse)

  ในปัจจุบันนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในด้านของข้อมูลก็เช่นก็ต้องการข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำและทันต่อสถานการณ์ ดังนั้นคลังข้อมูล (Data Warehouse) จึงเกิดขึ้นเพื่อเป็นที่เก็บรวบรวมข้อมูลสำคัญและจำเป็...

 • โลกกำลังเปลี่ยนแปลงด้วยอัตราเร่ง

  การเปลี่ยนแปลงของโลกเราในขณะนี้มีการเปลี่ยนแปลงด้วยอัตราเร่ง จนทำให้ประชาชนของบางประเทศที่มีความรู้ไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นการต่อต้านการเชื่อมต่อของโลกที่ทำให้เกิดโลกาภิวัฒน์ โดยพวกเขาลืมค...

 • การจัดการความมั่นคงเครือข่ายสารสนเทศขององค์กร (Enterprise Information Network: Security and Management) ตอนที่ 2

  ระบบการจัดการและเทคโนโลยี ไม่สามารถแบ่งแยกออกจากกันในแผนกลยุทธ์ ซึ่งเทคโนโลยีต่างๆ นั้นจะช่วยในการจัดการทางกลยุทธ์ขององค์กรให้ประสบความสำเร็จ กันต่อ...

หน้าที่ 12 จาก 12

link วิทยาศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านวิทยาศาสตร์

ดูลิงค์ทั้งหมด

link คณิตศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านคณิตศาสตร์

ดูลิงค์ทั้งหมด
UNESCO Bangkok

ICT in Education newsletter

SEAMEO Congress

Programme with Presentations

Black Ribbon