ชีววิทยา

บทความชีววิทยา
Field type: maintext can not be used as search filter
 • วิตามินซีกับประโยชน์ที่คุณคาดไม่ถึง

  วิตามินซีกับประโยชน์ที่คุณคาดไม่ถึง โดย...ยุวศรี ต่ายคำ วิตามินซี (vitamin C) หรือที่รู้จักกันดีในชื่อกรดแอสคอบิก (ascorbic acid) เป็นวิตามินที่ละลายในน้ำได้ มีความจำเป็นต่อการเจริญและพัฒนาของเนื้อเย...

 • ข้าวกล้องกับข้าวกล้องงอกให้คุณค่าทางอาหารแตกต่างกันอย่างไร (25 พ.ค. 52)

  ข้าวกล้องกับข้าวกล้องงอกให้คุณค่าทางอาหารแตกต่างกันอย่างไร (25 พ.ค. 52) นางสาว อรลา ชูกุล ในสังคมปัจจุบันจะเห็นได้ว่า คนส่วนใหญ่หันมาใส่ใจกับสุขภาพของตนเองมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออกกำลังกาย หรื...

 • รู้จัก Probiotio และ Prebiotic กันหรือยัง

  รู้จัก Probiotio และ Prebiotic กันหรือยัง โดย...อาจารย์ภัทรา พลับเจริญสุข** ปัจจุบันผู้บริโภคให้ความสำคัญกับสุขภาพมากขึ้น ในแง่ของคุณค่าทางอาหาร ความปลอดภัย และมีผลดีต่อสุขภาพ จึงเป็นจุดกำเนิดผลิตภัณ...

 • เซลล์เม็ดเลือดแดง

  เซลล์เม็ดเลือดแดง สุทธิพงษ์ พงษ์วร วันนี้เรามาทำความรู้จักเซลล์เม็ดเลือดแดงกันในมุมมองที่แตกต่างกันบ้างดีกว่า มีหลายสิ่งที่เราควรรู้เกี่ยวกับเซลล์เม็ดเลือดแดง ซึ่งจะทำให้เราเข้าใจการทำงานของระบบภายใน...

 • ไบโอมป่าสน (6 ต.ค. 2551)

  ไบโอมป่าสน (6 ต.ค. 2551) ไบโอมป่าสน จัดเป็นไบโอมบนบกที่สำคัญประเภทหนึ่ง พบกระจายอยู่ในเขตละติจูดเหนือ จึงเรียกว่า ป่าสนตอนเหนือ (Northern Coniferous Forest) หรือป่าไทกา (Taiga forest) หรือป่าบอเรียล ...

 • มหัศจรรย์น้ำผึ้ง

  มหัศจรรย์น้ำผึ้ง สุทธิพงษ์ พงษ์วร กว่า 8,000 ปีมาแล้วที่มนุษย์รู้จักและนำน้ำผึ้งมาใช้เป็นสารให้ความหวาน น้ำผึ้งมีสรรพคุณทางยา และมีประโยชน์ต่อสุขภาพจึงทำให้มีการนำน้ำผึ้งมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบที่หลากห...

 • ดอกพุดตานเปลี่ยนสี: การสร้างสรรค์จากธรรมชาติ

  ดอกพุดตานเปลี่ยนสี: การสร้างสรรค์จากธรรมชาติ ดร.วนิดา ธนประโยชน์ศักดิ์ บ่อยครั้งเวลาที่ต้นพุดตานออกดอก ผู้เขียนมักจะเฝ้าสังเกตการเปลี่ยนสีของดอกในรอบวัน ช่างสวยงามยิ่งนัก เมื่อดอกบานตอนเช้าจะมีสีงาช้...

 • โรคชราในเด็ก

  โรคชราในเด็ก โรค ชราในเด็ก Hutchinson-Gilford Progeria Syndrome (HGPS) นภาพันธุ์ เรืองเสถียรทนต์ เป็นที่ทราบดีแล้วว่า สัตว์และมนุษย์มีวัฏจักรชีวิตเวียนวนกันไปตั้งแต่เกิด แก่ เจ็บ ตาย ซึ่งภายในร่างกาย...

หน้าที่ 30 จาก 30

link วิทยาศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านวิทยาศาสตร์

ดูลิงค์ทั้งหมด

link คณิตศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านคณิตศาสตร์

ดูลิงค์ทั้งหมด
UNESCO Bangkok

ICT in Education newsletter

SEAMEO Congress

Programme with Presentations

Black Ribbon